Horeca Adviesgroep Zuid

  • Kies uw taal
  • Dutch Language
  • English Language
  • Spain Language

Cash is King


Nu de kruitdampen van de afgelopen 5 recessiejaren langzaam maar zeker optrekken worden de financiële gevolgen steeds meer zichtbaar. Diverse MKB ondernemingen hebben flinke klappen opgelopen en enkele bedrijven hebben het helaas niet gered. Gelukkig hebben velen onder hen wel weten te overleven dankzij adequate maatregelen zoals personele reorganisaties, forse kostenbesparingen en structurele koerswijzigingen. Deze overlevingsmaatregelen hebben echter veelal geleid tot een verslechtering van de financiële positie van deze bedrijven.

Klappen werden grotendeels opgevangen door de aanwezige financiële buffers waardoor deze flink geslonken zijn. Bovendien werden de bancaire kredietlijnen door tegenvallende resultaten en dalende omzet in deze crisisjaren vaak gereduceerd (ontlucht), waardoor de financiële slagkracht van deze bedrijven verder afnam. Terwijl economisch herstel zich nu aftekent kunnen commerciële kansen door geldtekort vaak onvoldoende worden benut, wat een spoedig herstel bemoeilijkt. Het aloude gezegde “Cash is king” blijkt meer dan eens van toepassing. Ondernemers met grotere financiële slagkracht zijn beter in staat kansen in de markt te benutten, herstellen sneller en kunnen zich beter onderscheiden ten opzichte van hun concurrenten.

Door goed te kijken naar de invulling van het werkkapitaal ontstaat er meer financiële ruimte en kunnen commerciële kansen beter worden benut, waardoor groei van de onderneming gestimuleerd wordt. Daarnaast is er meer geld beschikbaar voor investeringen en kunnen eventuele tegenvallers beter worden opgevangen. Bovendien geeft extra financiële slagkracht u als ondernemer meer rust.

De werkkapitaal scan van Corporate Finance Zuid is gericht op het verbeteren van de werkkapitaalpositie van uw bedrijf. Hierbij kijken wij naar de mogelijkheden om extra liquiditeiten te creëren door optimalisatie van de geldstromen binnen uw onderneming en reductie van de kosten van dit kapitaal (o.a. rentekosten, provisies, algemene bankkosten). Daarnaast optimaliseren wij de financieringsstructuur in samenwerking met banken en eventuele externe investeerders. Wij gaan dan ook graag samen met u de uitdaging aan om extra liquiditeiten vrij te maken of aan te trekken zodat u sneller kunt groeien. Wij nodigen u dan ook graag uit voor een vrijblijvend gesprek, waarbij wij door middel van een “quickscan” de mogelijkheden samen met u bekijken.